ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


 ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร
27 มี.ค. 2024 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในกา...

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
21 มี.ค. 2024 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด...

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 มี.ค. 2024 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สู...

ชมรมเพชรถันยรักษ์จัดกิจกรรม “น้องใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม#รุ่นที่ 2”
01 ก.พ. 2024 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ชมรมเพชรถันยรักษ์จัดกิจกรรม \"น้องใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม#รุ่นที่ 2\" ในวันพุ...

ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจาก 四川利欧国际教育 ประเทศจีน
23 ม.ค. 2024 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพต้อนรับต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรจาก 四川利欧国际教...

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม
30 พ.ย. 2023 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์ และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม พิธีเปิดป้าย...

“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566”
27 ก.ค. 2023 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แ...

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกา...

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ
10 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานน...

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ
05 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนั...

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ PDF Embedder requires a url attribute <!-- {"name&q...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2
05 ต.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิท...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
12 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562
07 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนก...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรีย...

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกงาน สาขาการแพทย์แผนไทย
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกง...

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3
19 ก.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภ...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU