ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


 ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แ...

กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
11 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และกา...

กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพ
10 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรม Show and Share และการแข่งขันประกวดผลงานน...

กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนวิชาการแบบมืออาชีพ
05 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการงานสนั...

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
05 มี.ค. 2021 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ PDF Embedder requires a url attribute <!-- {"name&q...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 2
05 ต.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์และวิท...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
12 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562
07 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนก...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรีย...

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกงาน สาขาการแพทย์แผนไทย
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกง...

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3
19 ก.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภ...

คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
26 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒน...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมทีมเลขาทำร่างแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
09 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมทีมเลขา จัดทำร่างแผนเพื่อเสนอที่ประชุมกบ. ...

เตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
09 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติโรงพยาบาลท่ายาง อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567
08 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยา...

กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
05 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทย...

บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
02 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 3/2563 ...

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพร ระยะที่ 2
28 พ.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาว...

วิธีการทำน้ำ Banana Splash
27 พ.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

วิธีทำน้ำ Banana Splash ส่วนประสม Banana Splash 1. น้ำ 1.5 ลิตร 2. กล้วยดิบ...

ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงอิสระ 3)
15 เม.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU