ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา
09 มิ.ย. 2022 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ [pdf-embedder url=\"https:/...

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน “Simulation Center for BLENDED LEARNING”
13 ก.ค. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรี...

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
29 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร...

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนไทย
20 เม.ย. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาขาการแพทย์แผ...

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
20 เม.ย. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาขาสาธารณสุขศ...

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์
20 เม.ย. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์สาขาพยาบาลศาสต...

10 ข้อแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่า
31 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง...

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
31 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นม...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU