ศูนย์ SIRCOP ได้รับโล่รางวัล "ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย"
ตามระบบตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation

      การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นการสนับสนุนความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในห้องปฏิบัติการ โดยสนับสนุนการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย ที่ได้รับการรับรองในระดับประเทศ
      ให้ไว้ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU