หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ คุณน้ำฝน แสงอรุณ และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU