สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากร
ในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร

          วันที่ 27 มีนาคม 2567 อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง, อ.ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด, อ.พรทิพย์ พาโน และ อ.ฮาวานี สาคอ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายและปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรเป็นชาสมุนไพร ได้แก่ ชารางจืด ชาใบเตย ชาฝาง ให้กับประชาชน ณ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU