ข่าวสาร


ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
28 ก.พ. 2024 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ...

ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ ถันย รัก(ษ์) น้อง “
28 ก.ย. 2023 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ใน วันพุธ ที่20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.ณ.ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศา...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU