ข่าวสาร


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 ก.ค. 2023 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร...

กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา
09 มิ.ย. 2022 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ [pdf-embedder url=\"https://nurse.pbru.ac.th/th/wp-conten...

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์
24 ม.ค. 2022 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ฯ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการน...

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
16 ม.ค. 2022 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU