มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกให้สืบทอดต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการสอน การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการวิจัย  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU