คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ และชุมชน

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระดับรายได้ชุมชนฐานราก(แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ประจำปี 2566

ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม

กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.พจนาถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มอบเกียรติบัติให้กับผู้สมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจรรมจากทางมหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU