ข่าวรับสมัครนักศึกษา


ข่าวการรับสมัครนักศึกษา


ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
05 ต.ค. 2020 Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา...

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาธารณสุขศาสตร์
22 ก.ย. 2020 Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาส...

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาแพทย์แผนไทย
22 ก.ย. 2020 Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาส...

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพยาบาลศาสตร์
22 ก.ย. 2020 Posted in ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพ...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU