ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


 ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
12 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนการสอน สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2562
07 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการสัมมนาจัดการเรียนก...

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบทเรีย...

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกงาน สาขาการแพทย์แผนไทย
05 ส.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกง...

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3
19 ก.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภ...

คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
26 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒน...

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมทีมเลขาทำร่างแผนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
09 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมทีมเลขา จัดทำร่างแผนเพื่อเสนอที่ประชุมกบ. ...

เตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
09 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมกับการฝึกปฏิบัติโรงพยาบาลท่ายาง อ...

ประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567
08 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะพยา...

กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
05 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทย...

บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563
02 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยากาศการประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 3/2563 ...

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพร ระยะที่ 2
28 พ.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมหาว...

วิธีการทำน้ำ Banana Splash
27 พ.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

วิธีทำน้ำ Banana Splash ส่วนประสม Banana Splash 1. น้ำ 1.5 ลิตร 2. กล้วยดิบ...

ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงอิสระ 3)
15 เม.ย. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์...

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ….
28 มี.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์, ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

บทความวิชาการ วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ…. <!-- {"nam...

ประชุมคณบดีพบคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2563
10 มี.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ การประชุมคณบดีพบคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ประจาปี ...

กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนรู้ธรรมชาติ หมู่บ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี
06 มี.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมสร้างนวัตกรรมเรียนรู้สมุนไพร ณ ห้องเรียนร...

ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์
05 มี.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ภาพกิจกรรมอบรมระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ ในว...

กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
28 ก.พ. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุ...

การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ราชพฤกษ์เกมส์
19 ก.พ. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพัน...

บรรยากาศการประชุมของผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์
19 ก.พ. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวรับกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ บรรยากาศการประชุมของผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาพ...

ขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษาที่ได้รับรางวัล​เชิดชูเกียรติ เนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี​ 14​ กุมภา”
14 ก.พ. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ​นักศึกษาที่ได้รับรางวัล​เชิดช...

กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระคลินิกการแพทย์แผนไทย เข้าสู่ปีที่ 7
07 ก.พ. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระคลินิกการแพทย์แผนไทย เข...

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า
23 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบ...

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบสาธารสุขจังหวัดเพชรบุรี
22 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบสาธารสุขจังหวัดเพ...

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพ
21 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยา...

กิจกรรมทําบุญตักบําตรและกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมทําบุญตักบําตรและกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ปี 256...

กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน
14 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ กิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กวัยก่...

ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงาน วิทยาลัยการพบาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ภาพกจิกรรมต้อนรับคณะดูงานวิทยาลัยการพบาบาล มหาวิ...

ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ...

ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา
08 ม.ค. 2020 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ ภาพกจิกรรมคณะบริหารคณะพยาบาลศาสตร์พบนักศึกษา S__...คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU