ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” รอบชิงชนะเลิศ

DSC_0256

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
“สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม”
รอบชิงชนะเลิศ

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
“สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” รอบชิงชนะเลิศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
โดยทางชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล
✨✨“รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ รางวัลสื่อออนไลน์สร้างสรรค์”✨✨
 
 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_54

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_55

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_56

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_57

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_58

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_1

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_2

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_5

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_7

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_9

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_11

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_14

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_15

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_16

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_17

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_18

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_19

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_20

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_21

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_22

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_23

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_24

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_25

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_26

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_27

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_28

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_29

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_30

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_31

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_34

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_36

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_37

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_38

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_39

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_40

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_42

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_44

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_45

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_46

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_47

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_48

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_49

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_50

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_51

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_52

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_53


แชร์โพสต์นี้

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

✨ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธีเปิดฯ

✨ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ในครั้งนี้

✨ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีคณบดี ตัวแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าสถาบันจากสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ

 • 429658373_877451357514627_4242663934708518382_n

 • 429674602_877451350847961_2454458193022071856_n

 • 429768601_877451210847975_7964214606058394272_n

 • 428615913_877451247514638_96688970268571346_n

 • 429649427_877451334181296_5551578921106635492_n

 • 429649436_877451300847966_828739471154496746_n

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ ถันย รัก(ษ์) น้อง “

ใน วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ.ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ชมรมถันยรักษ์ มรภ.เพชรบุรี จัดกิจกรรม “ ถันย รัก(ษ์) น้อง “
โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่1 ทั้ง3 สาขาเข้าร่วมกิจกรรม เผยแพร่ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการลงบันทึกผลการตรวจ ใน BSE Application เพื่อให้สามารถตรวจเช็คเต้านมตนเองและถ่ายทอดความรู้วิธีการตรวจเต้านมให้บุคคลอื่นได้อย่างถูกวิธี

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

      คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ ได้เสร็จสิ้นโครงการฯภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ ในรูปแบบผู้สูงอายุมีส่วนร่วมมิติใหม่ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 “ศาสตร์พระราชา” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
      ทางภาควิชาการพยาบาลเด็กฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ขอขอบคุณรายการ ฮ็อตไลน์ ไทยแลนด์ ททบ.5/ TGN 177 ประเทศ/ยูทูป/FB สำหรับการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดีๆจากทางคณะฯในช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยออกอากาศวันพฤหัสบดี เวลา 14.35-15.00 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ‼️
ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิต
👩‍⚕️ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน
🧑‍⚕️สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 2 ทุน
ระยะเวลาการศึกษาและให้ทุน
✅ ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
✅ ระดับปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
👉 เพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา


แชร์โพสต์นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ
“ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี 14 กุมภา”

          โดยในปีนี้ได้มีการประกอบพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี อธิการบดีฯ จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

          จากนั้นเป็นการมอบรางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรมและศิษย์เก่านักกิจกรรมดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 57 คน รางวัลการประกวดภาพถ่าย “PBRU Landmark 2022” รางวัลการประกวดการเขียนเรียงความ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเสวนา การพัฒนาทักษะ Soft Skills ของนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ตอน “เส้นทางแสนพิเศษกับวิศวกรสังคม”

          วันราชภัฏ เป็นวันที่มีคุณค่าและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ความหมายว่า “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2535  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงพระเมตตากับชาวราชภัฏทุกคน อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร คือตราที่ใช้ประทับในเอกสารส่วนพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบันราชภัฏด้วย

 • 272843010_1275748226269327_1534270462707772037_n-scaled

 • 272887697_1355739311546423_6879012667314584689_n-scaled

 • 261746890_351865109938322_3061848259403179832_n-scaled

 • 262878849_2059773234189346_6033335444287032562_n-scaled

 • 273986785_315666797270112_4846946397153970381_n

 • 273974841_315668937269898_5114445496888887038_n

 • 274012300_315668870603238_1365283791306707679_n

 • 273999919_315667243936734_8452100259164367879_n

 • 273909163_315671910602934_4984959414181532380_n

 • 273925725_315671883936270_6490965726382573620_n

 • 273878939_315667500603375_4762905753911698880_n

 • 274024189_315671217269670_5066025429534247251_n

 • 273950441_315666640603461_3143899299946881692_n

 • 273935378_315670250603100_7320853479044916341_n


แชร์โพสต์นี้

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์


นักศึกษาแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี

ประเภทโปสเตอร์

        น.ส.นภัสวรรณ กลิ่นกรุ่น น.ส.ตติยา ศรีจันทร์ นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ อ.วรัฏฐา เหมทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา)ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดี ประเภทโปสเตอร์ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 วันที่ 18-21 มกราคม 2565


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU