คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่าย
ราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง
ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เครือข่ายราชภัฏร่วมมือวางแนวทางก่อตั้ง ที่ประชุมคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ริเริ่มโดย ผ.ศ.ดร.หทัยชนก บัวเจริญคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและ ผ.ศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี โดยได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากคณบดีเครือข่ายราชภัฏอีก 9 แห่ง วาระหารือที่สำคัญในเบื้องต้น คือ ลักษณะการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและ การสำรวจศักยภาพของอาจารย์และจะพัฒนาความร่วมมือให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU