ข่าวสาร


แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน “Simulation Center for BLENDED LEARNING”
13 ก.ค. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน“Simulation Centerfor ...

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
29 มิ.ย. 2020 Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก แชร์โพ...

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU