ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ. 2565

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวโหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดไฟล์


แชร์โพสต์นี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


แชร์โพสต์นี้

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร “ผู้ช่วยพยาบาล” ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
“ผู้ช่วยพยาบาล” ที่ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

สมัครเรียน


แชร์โพสต์นี้

ประกาศเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองจากการสอบคัดเลือก รอบที่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ดาวน์โหลนไฟล์…

  • 020625641754281370344784_Page_1

  • 020625641754281370344784_Page_2

  • 020625641754281370344784_Page_3


แชร์โพสต์นี้

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สมัครเรียน…

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) (2)


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU