แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน “Simulation Center for BLENDED LEARNING”

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการเรียนการสอน
“Simulation Center
for BLENDED LEARNING”


แชร์โพสต์นี้


ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมการจัดอบรม

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพยาบาลออสโตมีและแผล : Ostomy and Wound Management
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ณ. ห้องประชุมเสนาะ กลิ่นงาม
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     

รายละเอียดเพิ่มเติม…


แชร์โพสต์นี้


กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์

     วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะนักวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประทาน ซึ่งกิจกรรมจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์มากขึ้น 


แชร์โพสต์นี้

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0001

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0019

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0021

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0012

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0010

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0008

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0007

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0006

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0026

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0024

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0022

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0028

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0035

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0033

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0031

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0030

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0037

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0038

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0047

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0046

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0055

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0052

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0058

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0063

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0074

 • c3c8a57853d039c707a425d4d2834f6fe_49647358_200629_0064


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก


แชร์โพสต์นี้

โครงการ Hand Wash Gel มะนาวผีและต้นหว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านโป่งสลอด

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์แชร์โพสต์นี้

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ประจำคณะ
และบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563


แชร์โพสต์นี้

 • 104776490_1348187138723678_814122747103338187_n

 • 103743592_1348187245390334_2320723938158172800_n

 • 104983737_1348187308723661_9137116873504106868_n

 • 105421454_1348187198723672_4479231381820521872_n

 • 104579897_1348187385390320_4218979938689058262_n

 • 104496049_1348187252057000_2187520761672732322_n

 • 105420461_1348187142057011_6790293308109293040_n

 • 104454260_1348187188723673_146613818832045894_n

 • 104049872_1348187288723663_2248311441295516517_n

 • 95884239_1348187335390325_9130345709748143541_n

 • 104587135_1348187428723649_7343738268044863948_n

 • 104405408_1348187352056990_1192370052627485898_n

 • 95933721_1348187392056986_5060402348909992479_n


รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ทุนคลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รหัส 60,61 และ 62

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา
(ให้เปล่า)
ทุนคลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รหัส 60,61 และ 62


แชร์โพสต์นี้


สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาการแพทย์แผนไทย
สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาพยาบาลศาสตร์

 • 1
 • 2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU