คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก


แชร์โพสต์นี้

โครงการ Hand Wash Gel มะนาวผีและต้นหว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนบ้านโป่งสลอด

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์แชร์โพสต์นี้

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ประจำคณะ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์ประจำคณะ
และบุคลากรสายสนับสนุนฯ
ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีแด่อาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนฯ ที่ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563


แชร์โพสต์นี้

 • 104776490_1348187138723678_814122747103338187_n

 • 103743592_1348187245390334_2320723938158172800_n

 • 104983737_1348187308723661_9137116873504106868_n

 • 105421454_1348187198723672_4479231381820521872_n

 • 104579897_1348187385390320_4218979938689058262_n

 • 104496049_1348187252057000_2187520761672732322_n

 • 105420461_1348187142057011_6790293308109293040_n

 • 104454260_1348187188723673_146613818832045894_n

 • 104049872_1348187288723663_2248311441295516517_n

 • 95884239_1348187335390325_9130345709748143541_n

 • 104587135_1348187428723649_7343738268044863948_n

 • 104405408_1348187352056990_1192370052627485898_n

 • 95933721_1348187392056986_5060402348909992479_n


รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา (ให้เปล่า) ทุนคลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รหัส 60,61 และ 62

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา
(ให้เปล่า)
ทุนคลินิกหมอโอ่งแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รหัส 60,61 และ 62


แชร์โพสต์นี้


สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาการแพทย์แผนไทย
สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาพยาบาลศาสตร์

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ….

บทความวิชาการ

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ….
10 ข้อแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่า

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-0

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-1

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-2

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-3

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-4

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-5

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-6

 • แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมการ-7

มาทำความรู้จักไข้หวัดอู่ฮั่น (Wuhan)


10 ข้อแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่า


ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU