Basic nursing practice

Basic nursing practice

Basic nursing practice

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

หนูน้อยปลอดภัยฯ

หนูน้อยปลอดภัย..ไร้อุบัติเหตุ

หนูน้อยปลอดภัย..ไร้อุบัติเหตุ

หนูน้อยปลอดภัยฯ ตอนที่ 1

หนูน้อยปลอดภัยฯ ตอนที่ 2

หนูน้อยปลอดภัยฯ ตอนที่ 3

หนูน้อยปลอดภัยฯ ตอนที่ 4

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

ยานั้นสำคัญไฉนในการพยาบาล

ยานั้นสำคัญไฉนในการพยาบาล

ยานั้นสำคัญไฉนในการพยาบาล

การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ทำความเข้าใจ "ยาจิตเวช" ปัญหาการใช้ ผลข้างเคียง

การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

พยาธิและสรีรวิทยาเบื้องต้น

พยาธิและสรีรวิทยาเบื้องต้น

พยาธิและสรีรวิทยาเบื้องต้น

สรีรวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันโรค (Immunology)

พยาธิวิทยา เกี๋ยวกับมะเร็ง

ระบบต่อมไร้ท่อ

Infection

Infection Pathogenesis, by Associate professor Oana Ciofu

Imflammation

Mediators of Inflammation: An Introduction

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

มาเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์กันเถอะ

มาเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์กันเถอะ

มาเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์กันเถอะ

Anatomy : Skeletal system (ระบบโครงกระดูก)

Anatomy : Muscle system (ระบบกล้ามเนื้อ)

เพลงบรรเลง

ระบบประสาทและสมอง

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

English for fun in nursing

English for fun in nursing

English for fun in nursing

English for fun in nursing ตอนที่ 1

English for fun in nursing ตอนที่ 2

English for fun in nursing ตอนที่ 3

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU