ผู้เขียน: admin_nurse

วิชาเวชกรรมไทย

วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาเวชกรรมไทย

แนะนำรายวิชาเวชกรรมไทย

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 1

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 2

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 1

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 2

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาการแพทย์แผนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาการแพทย์แผนไทย
สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาสาธารณสุขศาสตร์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการเรียนการสอนแบบออนไลน์
สาขาพยาบาลศาสตร์

ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบรับตรงอิสระ 3)

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
(รอบรับตรงอิสระ 3)

ในวันที่ 15 เม.ย. 2563 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ได้ดำเนินกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ออนไลน์  (รอบรับตรงอิสระ 3) นำทีมโดย ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีณะพยาบาลศาสตร์ อีกทังยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ครั้งนี้

 • 37450

 • IMG_1014

 • 37452

 • 37451

 • 37454

 • 37453


English for fun in nursing

English for fun in nursing

English for fun in nursing

English for fun in nursing ตอนที่ 1

English for fun in nursing ตอนที่ 2

English for fun in nursing ตอนที่ 3

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ….

บทความวิชาการ

วิชาการน่ารู้ ด้วยความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ….
กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาด ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมอบรมแนวปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาด

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 85 คน

 • 17363_200317_0001

 • 17363_200317_0002

 • 17363_200317_0003

 • 17363_200317_0004

 • 17363_200317_0005

 • 17363_200317_0006

 • 17363_200317_0007

 • 17363_200317_0008

 • 17363_200317_0009

 • 17363_200317_0010

 • 17363_200317_0011

 • 17363_200317_0012

 • 17363_200317_0013


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 กิจกรรมฟังบรรยาย แรงบันดานใจสร้างได้ กับผู้ชายรักการผูกมัด ณ ห้องเอกศักดิ์อาคารสุเมธ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 กิจกรรมฟังบรรยาย แรงบันดานใจสร้างได้ กับผู้ชายรักการผูกมัด ณ ห้องเอกศักดิ์อาคารสุเมธ

วันอังคารที่ 17 มี.ค.63 คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 กิจกรรมฟังบรรยาย แรงบันดานใจสร้างได้ กัยบผู้ชายรักการผูกมัด ณ ห้องเอกศักดิ์อาคารสุเมธ โดยมีผู้คัดกรอง เป็นนักศึกษา 124 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน  รวมทั้งสิ้น 153 คน ซึ่งไม่พบผู้มีไข้หรือต้องสงสัยโรคโควิด19

 • 142291

 • 142290

 • 142292

 • 142285

 • 142286

 • 142288

 • 142287

 • 142289

 • 142284


คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

วันจันทร์ ที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 08.00-09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์มีผู้เข้าร่วมประชุม 85 คน ไม่พบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัย มีนักศึกษาทำหน้าที่คัดกรอง 2 คน โดย อ.เผ่า อนันจิ๋ว เป็นผู้ควบคุม

 • 22481

 • 22480

 • 22482

 • 22470

 • 22477

 • 22473

 • 22472

 • 22469

 • 22483

 • 22485

 • 22484

 • 22479

 • 22478

 • 22476

 • 22475

 • 22471

 • 22474คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU