กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก diamond

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สำเนาของ Orange _ Yellow Bold Creative Lost Dog Poster(1)


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก diamond

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก diamond


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ และหลักสูตรนวัตกรผู้สูงอายุ

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

2


แชร์โพสต์นี้

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพลงพื้นที่แปลงเกษตรสมุนไพร ภายในศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

โปสเตอร์ โรงเรียน วันหนังสือสำหรับเด็กสากล สีม่วง


แชร์โพสต์นี้

จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ NPT NEWS วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สำเนาของ Orange _ Yellow Bold Creative Lost Dog Poster


แชร์โพสต์นี้

กิจกรรม “การยกระดับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านประสบการณ์ Best Practice การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุ่งเป้าและเกิดผลลัพธ์ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ”

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรม “การยกระดับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านประสบการณ์ Best Practice การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุ่งเป้าและเกิดผลลัพธ์ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ”

     ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00-12.00 น. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทีมบริหาร ได้จัดกิจกรรม “การยกระดับการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านประสบการณ์ Best Practice การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มุ่งเป้าและเกิดผลลัพธ์ระดับสูงด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำ” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญและทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการให้คำแนะนำการบริหารงานเพื่อนำมาปรับใช้ต่อไป

 • S__62316548

 • S__62316553

 • S__62316555

 • S__62316556

 • S__62316551

 • S__62316554

 • S__62316552

 • S__62316550


แชร์โพสต์นี้

จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ NPT NEWS วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 • 4634643

 • 6868

 • 222

 • 1111

 • 111

 • 443

 • 2313123


แชร์โพสต์นี้

จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ NPT NEWS ประจำวันที่ 23-31 มกราคม 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU