เปิดรับสมัครนักศึกษา

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2565
--------------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ -
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์- 
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย -
--------------------------------------

📝📝NPT-COVID📝📝

"มาทำความรู้จักเราได้ที่นี่"คลินิกการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
  ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
  พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

  จบแล้วมีงานทำ 100%

 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
  ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
  พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

  จบแล้วมีงานทำ 100%

 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
  ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
  พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

  จบแล้วมีงานทำ 100%

 • คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
  ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
  พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
  เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

  จบแล้วมีงานทำ 100%

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพข่าวการรับสมัคร


ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU