ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ


พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพเต้านม
30 พ.ย. 2023 Posted in ข่าวกิจกรรมคณะคณะพยาบาลศาสตร์

พิธีเปิดป้ายชมรมถันยักษ์ และอบรมแกนนำรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภา...

ข่าวการรับสมัคร


ข่าวการรับบุคลากร


ข่าวประชาสัมพันธ์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU