เปิดรับสมัครนักศึกษา

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีการศึกษา 2564
--------------------------------------
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ Portfolio
--------------------------------------
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ Portfolio
--------------------------------------
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต
รับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ Portfolio
--------------------------------------
 

"มาทำความรู้จักเราได้ที่นี่"คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เป็นสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนำ​
ทั้งสาขาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนไทย
พร้อมด้วยเทคโนโลยี สื่อเสมือนจริงและอุปกรณ์การเรียน
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพและการเรียนรู้แบบก้าวหน้าที่ทันสมัยที่สุด​

จบแล้วมีงานทำ 100%

ประสบการณ์การเรียนรู้ กับสื่อทันสมัย

ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพข่าวการรับสมัคร


คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ

ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/

 


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU