• คณะพยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทรและจิตใจความเป็นมนุษย์"

ผู้เข้าชมขณะนี้

7
Live visitors

ผู้เข้าชมวันนี้

48
Visitors Today

ผู้เข้าชมทั้งหมด

2784
Total Visitors

คณะกรรมการบริหาร


  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
  15 ต.ค. 2019

    ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประ...

  จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
  11 ต.ค. 2019

  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง  วิทยาลัยพยาบาลตำรวจจัดอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง จริยธรรมทางการพยาบาล : จากแนวคิดสู่การปฏิ...


  ภาพกิจกรรม  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University (PBRU). All Rights Reserved.


  Designed by nurse.pbru.ac.th