ผู้เขียน: admin_nurse

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

           เมื่อเวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

              ในพิธี มีการวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เปิดกรวย ถวายราชสักการะ อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ประธานในพิธีได้เป็นผู้แทนในการลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566”

✨✨วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณาจารย์ และนักศึกษาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วม“สืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2566” ณ วัดธรรมรังษี ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการถวายเทียนพรรษา เพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ที่ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นช่วงที่พระภิกษุสงฆ์ต้องทำกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัด จึงทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สะดวกต่อการออกนอกวัด จึงได้มีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์✨✨
✨✨ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อสืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ✨✨

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ‼️
ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิต
👩‍⚕️ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ทุน
🧑‍⚕️สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 2 ทุน
ระยะเวลาการศึกษาและให้ทุน
✅ ระดับปริญญาโท สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 2 ปี
✅ ระดับปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 ปี
สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉 https://www.pbru.ac.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน”
👉 เพจ Facebook งานบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะดูงานจาก Asia Pacific Education Alliance Research Center ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะดูงานจาก Asia Pacific Education Alliance Research Center ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากประเทศจีน นำโดย Asia Pacific Education Alliance Research Center Miss .Wanghui, UNan Study ABROAD EDUCATION RESEARCH INSTITUTE Mr.Ding Xiaofu and Mr.Guo Hong, Kun Ming WeiShengZhiYeXueYuan Mr. Yan Haiyan and Miss. Ye Xing เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และศูนย์ SIRCOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์ SIRCOP
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-12.00 น.
ณ ศูนย์ SIRCOP ชั้น 6 และ 7 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ ประสานความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กับสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยคุณนวมรกต พรหมอินทร์ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีพิธีลงนามความร่วมมือไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันในการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกให้สืบทอดต่อเนื่องและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อการธำรงรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน เพื่อพัฒนากิจกรรมการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการดูแลสุขภาพทางเลือก พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์หรือการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อการสอน การบริการวิชาการ การฝึกอบรมและการวิจัย  

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับ

ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี เพชรหัวสะพาน-วังตะโก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ และชุมชน

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และระดับรายได้ชุมชนฐานราก(แก้ไขปัญหาความยากจน) ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ประจำปี 2566

ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 โดยมีอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม

กับชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.พจนาถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

มอบเกียรติบัติให้กับผู้สมาชิกผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจรรมจากทางมหาวิทยาลัย

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พศ. 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช ห้านิรัติศัย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ คุณน้ำฝน แสงอรุณ และอาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรต่อไป

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ ผู้บริหารจากสมาพันธ์หมากล้อมมณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ณ วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข ประธานศูนย์ SIRCOP ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ให้การต้อนรับ Dr.Ma Wang อาจารย์แพทย์จาก Institute of Clinical Medicine, The First Affiliated Hospital of Zhengzhou University
และ President of the Henan Weiqi Association of China และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ SIRCOP เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
พร้อมกับการวางแผนความร่วมมือการจัดอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับ simulation-based education แก่อาจารย์และพยาบาลจากประเทศจีน

กำหนดการและปฏิทินการปฐมนิเทศนักศึกษา


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU