ผู้เขียน: admin_nurse

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานฯ นำรายได้สนับสนุนการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดี อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาล
ผู้ช่วยคณบดี นางสาวบราลี เอิบอิ่ม และตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับพลเอก วินัย ภัททิยกุล อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี และกองทัพบกจัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป
 • 434185944_1866699657094544_1393008740810575484_n

 • 434186935_1866699730427870_6385481813918486246_n

 • 434320121_1866699427094567_1386226466270727357_n

 • Phetchaburi240367-1-13-scaled

 • Phetchaburi240367-1-24-scaled

 • Phetchaburi240367-1-35-scaled

 • Phetchaburi240367-1-38-scaled

 • Phetchaburi240367-1-40-scaled

 • Phetchaburi240367-1-41-scaled

 • 409173593_1866699683761208_1398839549122023068_n


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
       ณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี” โดยได้รับเกียรติ จาก นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก วัลลภ ไทยเหนือ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เด็กฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_20367_240321_2

 • LINE_ALBUM_20367_240321_8

 • LINE_ALBUM_20367_240321_9

 • LINE_ALBUM_20367_240321_10

 • LINE_ALBUM_20367_240321_11

 • LINE_ALBUM_20367_240321_12

 • LINE_ALBUM_20367_240321_13

 • LINE_ALBUM_20367_240321_14

 • LINE_ALBUM_20367_240321_15

 • LINE_ALBUM_20367_240321_16

 • LINE_ALBUM_20367_240321_17

 • LINE_ALBUM_20367_240321_18

 • LINE_ALBUM_20367_240321_19

 • LINE_ALBUM_20367_240321_20

 • LINE_ALBUM_20367_240321_21

 • LINE_ALBUM_20367_240321_22

 • LINE_ALBUM_20367_240321_23

 • LINE_ALBUM_20367_240321_24

 • LINE_ALBUM_20367_240321_25

 • LINE_ALBUM_20367_240321_26

 • LINE_ALBUM_20367_240321_27

 • LINE_ALBUM_20367_240321_28

 • LINE_ALBUM_20367_240321_29

 • LINE_ALBUM_20367_240321_30

 • LINE_ALBUM_20367_240321_31

 • LINE_ALBUM_20367_240321_32

 • LINE_ALBUM_20367_240321_33

 • LINE_ALBUM_20367_240321_36

 • LINE_ALBUM_20367_240321_37

 • LINE_ALBUM_20367_240321_38

 • LINE_ALBUM_20367_240321_42

 • LINE_ALBUM_20367_240321_45

 • LINE_ALBUM_20367_240321_46

 • LINE_ALBUM_20367_240321_47

 • LINE_ALBUM_20367_240321_49

 • LINE_ALBUM_20367_240321_50

 • LINE_ALBUM_20367_240321_51

 • LINE_ALBUM_20367_240321_52

 • LINE_ALBUM_20367_240321_53

 • LINE_ALBUM_20367_240321_54

 • LINE_ALBUM_20367_240321_55

 • LINE_ALBUM_20367_240321_56

 • LINE_ALBUM_20367_240321_58

 • LINE_ALBUM_20367_240321_59

 • LINE_ALBUM_20367_240321_63

 • LINE_ALBUM_20367_240321_65

 • LINE_ALBUM_20367_240321_66

 • LINE_ALBUM_20367_240321_67

 • LINE_ALBUM_20367_240321_68

 • LINE_ALBUM_20367_240321_73

 • LINE_ALBUM_20367_240321_74

 • LINE_ALBUM_20367_240321_75

 • LINE_ALBUM_20367_240321_76

 • LINE_ALBUM_20367_240321_79

 • LINE_ALBUM_20367_240321_80

 • LINE_ALBUM_20367_240321_81

 • LINE_ALBUM_20367_240321_82

 • LINE_ALBUM_20367_240321_1


แชร์โพสต์นี้

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 8.40 – 12.00 น.
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รองคณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร. วาสินี วิเศษฤทธิ์ และ ผศ. ดร. นรลักขณ์ เอื้อกิจ รองคณบดี ในการกล่าวต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ โดย รองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ทางคณะพยาบาลศาสต์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ ฯ ของคณะฯ ต่อไป
 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_4

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_5

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_6

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_7

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_8

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_9

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_10

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_11

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_12

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_13

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_14

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_15

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_16

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_17

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_18

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_19

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_20

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_21

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_22

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_23

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_24

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_25

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_26

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_27

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_28

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_29

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_30

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_31

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_32

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_33

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_34

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_35

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_36

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_37

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_38

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_39

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_40

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_41

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_42

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_43

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_44

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_45

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_46

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_47

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_48

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_49

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_50

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_51

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_52

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_53

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_54

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_55

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_56

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_57

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_58

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_59

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_60

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_61

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_62

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_63

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_64

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_65

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_66

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_67

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_68

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_69

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_70

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_71

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_72

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_73

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_74

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_75

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_76

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_77

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_78

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_79

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_80

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_81

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_82

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_83

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_84

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_85

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_86

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_87

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_88

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_89

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_90

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_91

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_92

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_93

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_94

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_1

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_2

 • LINE_ALBUM_คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชร_240321_3


แชร์โพสต์นี้

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี

      วันที่ 1 มีนาคม 2567 นักเรียนแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ได้ออกบริการวิชาการ ซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แพทย์แผนไทย ทำหัตถการ ได้แก่ การนวด ประคบสมุนไพร การแช่เท้าสมุนไพร และให้คำแนะนำ แก่ประชาชนตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้สถานการณ์จริงเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสปาท่องเที่ยวสุขภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในชุมชน เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการบริการวิชาการแก่ประชาชนทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับการบริการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 47 คน

 • S__136421389

 • S__136421383_0

 • S__136421384_0

 • S__136421385_0

 • S__136421386_0

 • S__136421387_0


แชร์โพสต์นี้

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” รอบชิงชนะเลิศ

DSC_0256

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
“สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม”
รอบชิงชนะเลิศ

ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
“สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” รอบชิงชนะเลิศ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องออดิเทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปทุมวัน
โดยทางชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล
✨✨“รองชนะเลิศลำดับที่ 1 และ รางวัลสื่อออนไลน์สร้างสรรค์”✨✨
 
 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_54

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_55

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_56

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_57

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_58

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_1

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_2

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_5

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_7

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_9

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_11

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_14

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_15

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_16

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_17

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_18

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_19

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_20

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_21

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_22

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_23

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_24

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_25

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_26

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_27

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_28

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_29

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_30

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_31

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_34

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_36

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_37

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_38

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_39

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_40

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_42

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_44

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_45

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_46

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_47

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_48

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_49

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_50

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_51

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_52

 • LINE_ALBUM_รอบชิงถันยรักษ์ 29 กพ 67_240301_53


แชร์โพสต์นี้

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณไพร แย้มมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

✨ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานในพิธีเปิดฯ

✨ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

✨ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

✨ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ ลาวัง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมฯ ในครั้งนี้

✨ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวมีคณบดี ตัวแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และหัวหน้าสถาบันจากสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมฯ

 • 429658373_877451357514627_4242663934708518382_n

 • 429674602_877451350847961_2454458193022071856_n

 • 429768601_877451210847975_7964214606058394272_n

 • 428615913_877451247514638_96688970268571346_n

 • 429649427_877451334181296_5551578921106635492_n

 • 429649436_877451300847966_828739471154496746_n

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งสโมสรนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU