วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารประกอบการเรียน

วีดีโอสื่อการสอนวิชาเวชกรรมไทย

แนะนำรายวิชาเวชกรรมไทย

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 1

มารู้จักการแพทย์แผนไทย ตอนที่ 2

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 1

กิจ 4 ของแพทย์ ตอนที่ 2

สื่อการสอนรายวิชาอื่น...


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU