ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2563

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2563

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
⏩ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
✅สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา
✅สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 2 อัตรา
✅สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช จำนวน 1 อัตรา
✅สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 อัตรา
⏩อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
✅วุฒิปริญญาโท เดือนละ 26,250 บาท
✅วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 31,500 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF


แชร์โพสต์นี้


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ข่าวรับสมัครพนักงานคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม…


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์)

โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) โครงการต้นกล้าอาจารย์พยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU