ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด


แชร์โพสต์นี้

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาธารณสุขศาสตร์


คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาแพทย์แผนไทย

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาขาแพทย์แผนไทย


คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU