ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด


แชร์โพสต์นี้

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาธารณสุขศาสตร์


คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาแพทย์แผนไทย

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาสาขาแพทย์แผนไทย


คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพยาบาลศาสตร์

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติโควตาพิเศษสาขาพยาบาลศาสตร์


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3

ดาวน์โหลดไฟล์

 • 140425631522461510045426-0

 • 140425631522461510045426-1

 • 140425631522461510045426-2

 • 140425631522461510045426-3


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2 (เพิ่มเติม)

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.1″][et_pb_row _builder_version=”4.4.1″][et_pb_column _builder_version=”4.4.1″ type=”4_4″][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2

ข่าวรับสมัครนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 2

ดาวน์โหลดไฟล์

 • 12123-0

 • 12123-1

 • 12123-2

 • 12123-3

 • 12123-4

 • 12123-5

 • 12123-6

 • 12123-7


 • 1
 • 2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/

 


Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU