ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกงาน
สาขาการแพทย์แผนไทย

     ในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักษาฝึกงาน สาขาการแพทย์แผนไทย โดยมี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (คณบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อีกทั้งภายในงานยองมีวิายากร รุ่นพี่ศิษเก่าคอยให้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ อีกด้วย


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU