ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รอบที่ 1 (Portfolio รอบ 1/1) ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดประกาศ  

คลิกเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา (พิมพ์ใบชำระเงิน)

คู่มือ/ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา 

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 
** หมายเหตุ 
1. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
(ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หน้าที่ 2)
2. รายระเอียดค่าบำรุงการศึกษา (ดูได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ เอกสารแนบ 4 )

รายระเอียดค่าใช้จ่ายและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2561 คลิก 

 

ค้นหาด่วน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

จำนวนผูเข้าชมเว็บ

hit counter