ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

     ในวันที่ 26 กันยายน 2563 บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสุขวัญประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในต่อไป


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU