ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการวางแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Blended Learning Quality

     ในวันที่ 30 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ประชุมร่วมกับสำนักวิทยบริการวางแนวทางพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อมุ่งสู่ Blended Learning Quality นำร่องด้วยการสร้าง e-book, บทเรียนออนไลน์และการจัดหาหนังสือวารสารฐานข้อมูลรองรับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการแพทย์แผนไทย


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU