ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษากองทุน กยศ.คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพร่วม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร

      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 นักศึกษากองทุน กยศ. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ จำนวน 114 คน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่แปลงพืชสมุนไพร


แชร์โพสต์นี้

[seed_social]


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU