ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพกจิกรรมงานปีใหม่ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          ภาพกิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2563 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทั้ง 3 สาขา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมใส่บาตรในช่วงเช้า และรวมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ เขียวเหลืองครั้งที่ 2 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ทีมสีส้มร่วมกับคณะสารสนเทศและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร์

          โดยช่วงเย็นได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ในธีม Dream Party 2020 พร้อมรับชมการแสดงทีมบริหารของมหาวิทยาลัยในชุดสุขกันเถอะเรา 

   


  ภาพจาก สื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


  คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU