ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดกิจกรรมปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3

บ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้ปลูกสมุนไพร ระยะที่ 3 ได้แก่ว่านหางจระเข้ พลับพลึง พลูคาว บัวบก เสลดพังพอนตัวเมีย และเหงือกปลาหมอ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนของสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งเป็นการสร้างวัตถุดิบที่จะนำไปใช้ในงานบริการวิชาการแก่ประชาชนของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU