ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพรระยะที่ 1

     ช่วงเย็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 อาจารย์เผ่า อนันจิ๋ว รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อปลูกสมุนไพรระยะที่ 1 ได้แก่หญ้ารีแพร์หรือหญ้าฮี๋ยุ่ม จำนวน 200 ต้น ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการใช้ตามภูมิปัญญาไทยในการดูแลหญิงหลังคลอด ด้วยการนำไปใช้ในกรรมวิธีการนั่งถ่าน การอาบน้ำสมุนไพร การอบสมุนไพร และรับประทานชาชงสมุนไพร สรรพคุณช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา และทำให้ช่องคลอดกระชับขึ้น การปลูกสมุนไพรหญ้ารีแพร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษา และใช้ในการบริการวิชาการของคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU