ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 กิจกรรมฟังบรรยาย แรงบันดานใจสร้างได้ กับผู้ชายรักการผูกมัด ณ ห้องเอกศักดิ์อาคารสุเมธ

วันอังคารที่ 17 มี.ค.63 คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 กิจกรรมฟังบรรยาย แรงบันดานใจสร้างได้ กัยบผู้ชายรักการผูกมัด ณ ห้องเอกศักดิ์อาคารสุเมธ โดยมีผู้คัดกรอง เป็นนักศึกษา 124 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน  รวมทั้งสิ้น 153 คน ซึ่งไม่พบผู้มีไข้หรือต้องสงสัยโรคโควิด19คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU