ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

วันจันทร์ ที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 08.00-09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ลงพื้นที่คัดกรองโรค COVID-19 ในงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์มีผู้เข้าร่วมประชุม 85 คน ไม่พบผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัย มีนักศึกษาทำหน้าที่คัดกรอง 2 คน โดย อ.เผ่า อนันจิ๋ว เป็นผู้ควบคุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU