ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัติจากงานสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่าย (ทุนสป.อว)
ประจำปี 2562

     นางสาวรุสมาวานี หะมะ และนางสาวรุลฮีดา หะยีมะแอ นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมและรับเกียรติบัติจากงานสัมมนาปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพในพื้นที่และสร้างเครือข่ายทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (ทุนสป.อว) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     กิจกรรมที่สำคัญภายในงานมีมากมาย อาทิ เช่น การบรรยายเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึงแนวทางการเตรียมพร้อมสู่การทำงาน และยังมีเบื้องหลังความสำเร็จของผู้ที่เคยรับทุนโครงการดังกล่าวมาเล่าสู่น้องฟัง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นผู้นำและทำงานเป็นทีม ซึ่งในระยะเวลาทั้ง 3 วัน ผู้รับทุนได้ให้ความร่วมมือและสนใจกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ทำให้ได้สร้างเครือข่ายและเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ตนเองเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไปคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU