ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ
คลินิกการแพทย์แผนไทย เข้าสู่ปีที่ 7

ช่วงเช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คลินิกการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสก่อตั้งคลินิกฯ เข้าสู่ปีที่ 7 อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี มีการถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และไหว้บรมครูชีวกโกมารภัจจ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมทั้งนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU