ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพ

          ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหินและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหัวหิน เพื่อสวัสดีปีใหม่และหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติและวิชาชีพในปีการศึกษาต่อไป

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU