กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการปฐมนิเทศ Pre-Clinic ณ ศูนย์ SIRCOP และอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังสามารถนำไปประใช้ในชีวิตประได้อีกด้วย


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU