คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา
จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร  นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมณัทกวีศิริรัตน์ชั้น คณะพยาบามศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคลากร 2 มหาวิทยาลัย และยังได้เยี่ยมชมสถานที่และศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU