นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด

          นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยาเขตโป่งสลอด เมื่อวันที่ 2 และ 9 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย การเรียนรู้พืชสมุนไพรประจำถิ่น สรรพคุณยาสมุนไพร การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น สบู่แดง กระแจะ คณฑา มะนาวผี ฝาง ผักเสี้ยน ฯลฯ และเรียนรู้แปรรูปสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบ แผงอัดพรรณไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสมุนไพรกับรายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 และเภสัชกรรมไทย 4 พร้อมทั้งจัดทำวิดีโอเส้นทางฐานเรียนรู้สมุนไพรแบบผสมผสานบนภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU