คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ Simulation Center,
Thai Medical Group 88
Company Limited กรุงเทพมหานคร

        เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Simulation Center, Thai Medical Group 88 Company Limited กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการต้อนรับโดยคุณกมลวรรณ อินทร์ตรา Senior Division Director และคณะ ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เยี่ยมชมและเรียนรู้การฝึกอบรมในรูปแบบ Simulation Training และหลักสูตรการอบรมที่ Simulation Center รวมทั้งสร้างโอกาสเพื่อความร่วมมือในด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และวางแผนจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การวิจัย รวมทั้งการประชุมวิชาการต่างๆ ร่วมกันต่อไปในอนาคต


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU