การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564

          ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2564 โดยมีพยาบาลวิชาชีพนฤมล วัลลภวรกิจ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พยาบาลวิชาชีพปนัดดา มณีทิพย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการหลักสูตรร่วมหารือวางแผนการบิริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิธิภาพต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU