โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845

        ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยการสุขภาพ ร่วมกับงานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845 วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตาม ว.845 ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามระเบียบ


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU