วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู

          ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดสถานที่ให้บริการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แก่นักศึกษาสายครู จำนวน 38 คน เพื่อเข้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดภาวะความเสี่ยงในการเกิด covid-19 ต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU