คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.
รูปแบบออนไลน์

          วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2564 คณะพยาบาลศาสตรและวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมี ดร.มนัญญา ปริยวิชณภักดี (รองอธิการบดี) เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมีทั้งคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลต่อไป


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU