ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมทําบุญตักบําตรและกิจกรรมขึ้นปีใหม่ ปี 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         ในวันที่ 15 มกราคม 2563 บริเวณอาคารเรียนชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 10 รูป เนื่องในวันปีใหม่ 2563 ซึ่งพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ได้สร้างบุญสร้างกุศลต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต รวมถึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยําลัยรําชภัฏเพชรบุรี

     คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
  โทร: 032-708622
  โทรสาร: 032-708665
  อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
  Website : http://nurse.pbru.ac.th/
   

  Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
  Develop by Digital Technology Center PBRU