กิจกรรมอบรม เรื่อง Update Knowledge in COVID-19
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง Update Knowledge in COVID-19 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรนายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศูนย์การแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19, การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวในสถานการณ์การระบาดของโรค, การใช้ยาในการรักษาอาการเบื้องต้น, การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นต้น


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing and Allied Health Science, Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU