กิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์

          เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอด สู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับบุคลากรจากสำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นยาแคปซูลสมุนไพร ชาชงสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพต่อไปได้


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU