ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

    วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 16.30-18.00 น. คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี อาจารย์เผ่า อนันต์จิ๋ว เป็นประธานกรรมการ ได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์และมีความประพฤติดี ซึ่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด


แชร์โพสต์นี้


คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU