ข่าวกิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ฯจัดพิธีบวงสรวง อัญเชิญ เคลื่อนย้ายองค์หมอชีวกโกมารภัจจ์ จากอาคาร 2
มาประดิษฐานที่ใหม่ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ(อาคาร 29)

      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานในพิธี และนำพา รองคณบดี ประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และอาจารย์จาสมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวง อัญเชิญ เคลื่อนย้ายองค์หมอชีวกโกมารภัจจ์ จากอาคาร 2 มาประดิษฐานที่ใหม่ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ(อาคาร 29) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และประชาชนทั่วไปที่มาสักการะบูชาทุกท่าน


แชร์โพสต์นี้คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร: 032-708622
โทรสาร: 032-708665
อีเมล์: nursepbru@mail.pbru.ac.th
Website : http://nurse.pbru.ac.th/
 

Copyright © 2020 Faculty Of Nursing Phetchaburi Rajabhat University , All rights reserved.
Develop by Digital Technology Center PBRU